Polska
STUDIUM PRZYPADKU

SprayIQ™: Inteligentna innowacja, która zwiększa dokładność aplikacji i daje znaczące oszczędności

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

Jeden z globalnych producentów części dla motoryzacji (pianek wysokiej wytrzymałości do siedzeń) stanął przed wyzwaniem – z powodu trudności w dozowaniu w jego procesie wykorzystywano zbyt dużą ilość środka rozdzielającego. Skutkiem były odpady produkcyjne oraz nadmierna ilość osadu na formach. Dzięki SprayIQ™, wysoce innowacyjnemu urządzeniu monitorującemu stworzonemu przez inżynierów Chem-Trend oraz środkowi rozdzielającemu o większej wydajności, udało się ograniczyć użycie produktu o 47%, a także zmniejszyć ilość odpadu o 50%. Pozwoliło to ograniczyć koszty o 22% w skali roku. Dzięki temu udało się też ograniczyć nakłady na czyszczenie dzięki mniejszej ilości osadów na formie, zmniejszyć emisje VOC oraz zwiększyć ogólną wydajność procesu. W dłuższej perspektywie firma będzie w stanie precyzyjnie przewidywać zużycie produktu, co ułatwi składanie zamówień. Szkolenie w obsłudze systemu oraz systemu raportowania zapewnił Chem-Trend. Teraz operatorzy i managerowie będą w stanie lepiej monitorować wydajność oraz zwiększyć powtarzalność aplikacji.

JAK NAM SIĘ TO UDAŁO?

Dzięki bliskiej współpracy z klientem, zmierzającej do znalezienia idealnego rozwiązania, przeprowadziliśmy dokładne testy z systemem SprayIQ™. Centralnym problemem, który powodował zbyt duże zużycie środka, był fakt, że operatorzy ręcznie zwiększali jego dawkę w nadziei, że ułatwi to odformowanie produktu.

Bazując na obecnie już używanych pistoletach natryskowych u klienta oraz po konfiguracji trwającej jeden dzień, zaimplementowano system SprayIQ™, który pozwolił wyeliminować ten problem dzięki poniższym funkcjom:

  • Dokładny pomiar aplikowanej ilości natrysku.
  • Natychmiastowa informacja zwrotna dla operatora.
  • Przesyłanie danych aplikacji natrysku do inżynierów procesu oraz osób nadzorujących linię poprzez urządzenie mobilne.

Używany środek rozdzielający został zastąpiony bardziej odpowiednim produktem Chem-Trend przeznaczonym specyficznie do aplikacji przy piankach o dużej wytrzymałości, popularnym u klientów z branży przetwórstwa poliuretanów.

NASZE ROZWIĄZANIE.

Próby systemu SprayIQ™ z wykorzystaniem naszego wysokowydajnego środka rozdzielającego i z użyciem własnego sprzętu klienta dały tak pomyślny wynik, że ostatecznie klient zdecydował się na przejście na pistolety natryskowe Chem-Trend, aby uzyskać jeszcze większe korzyści. Przy wysokim poziomie wsparcia technicznego – zarówno na miejscu, jak i zdalnego – modyfikacja ta zapobiegła interwencjom operatorów, przy zachowaniu optymalnego odformowania oraz wydajności podczas każdej zmiany. Nasz środek rozdzielający był bardziej efektywny, zapewniał dobre zwilżanie i rozprowadzanie, ograniczał ilość osadów na formach i ułatwiał odformowanie elementów. Z uwagi na to, że przy mniejszej ilości środka uzyskano lepszy efekt, w zakładzie ograniczono ilość VOC i w ten sposób stworzono bardziej przyjazne środowisko pracy i uzyskano oszczędności poprzez uniknięcie kar oraz kosztów uzyskania zezwoleń.

22% oszczędności na kosztach materiałów rocznie
22%
oszczędności na kosztach materiałów rocznie
50% ograniczenie całkowitej ilości odpadu
50%
ograniczenie całkowitej ilości odpadu
47% ograniczenie ilości używanego środka rozdzielającego
47%
ograniczenie ilości używanego środka rozdzielającego
INFORMACJE O DANYCH
22% oszczędności na kosztach materiałów rocznie
50% ograniczenie całkowitej ilości odpadu
47% ograniczenie ilości używanego środka rozdzielającego

WPŁYW NA ŚRODOWISKO (HANDPRINT)

W Chem-Trend z zadowoleniem patrzymy na naszą długą historię starań na rzecz większego zrównoważenia . Jednak największe znaczenie ma nasz wpływ na procesy technologiczne u klientów. Chodzi nie tylko o nasz globalny ślad węglowy , ale o szerzej rozumiany wpływ na środowisko.

W tej dziedzinie odnieśliśmy następujące sukcesy:

  • Mniejsze użycie produktu dzięki bardziej wydajnemu środkowi rozdzielającemu i większej świadomości podczas aplikacji dzięki funkcji raportowania SprayIQ™.
  • Mniejsza ilość odpadów i oszczędność energii dzięki ograniczeniu ilości odpadów i częstotliwości czyszczenia.
  • Mniejsza ilość emisji dzięki mniejszej ilości używanego środka rozdzielającego.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
  • Emissions
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.