Polska
Zasada zrównoważonego rozwoju determinuje nasze działania od samego początku. Było tak już w momencie założenia naszej firmy, w roku 1960. W tym okresie, pojęcie „zrównoważonego rozwoju” praktycznie nie było rozpoznawane. W całej naszej historii inwestowaliśmy w rozwój technologii, które wspierały naszych klientów w dążeniu do większej wydajności i lepszego zrównoważenia produkcji. Koncentrowaliśmy się także na zrównoważonym rozwoju naszej własnej działalności.

2021 Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Od założenia firmy w 1960 roku, dążenie do zrównoważonego rozwoju dominowało nasze działania. Z jednej strony dążymy do zminimalizowania bezpośredniego, negatywnego wpływu na środowisko. Z drugiej strony, wykorzystujemy całą naszą wiedzę i potencjał innowacji do wspierania naszych klientów w trudnej drodze zrównoważonego rozwoju. To jest nasz wpływ i ślad w otaczającym nas świecie. Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju przedstawia nasze zaangażowanie w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie zaawansowanych technologii, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i stałego dążenia do uzyskiwania maksymalnej wydajności. Raport w formie cyfrowej


Raport 2021

 

ARCHIWUM | 2018 | 2019
„Od samego początku nasza polityka była ściśle powiązana z realnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, który nadal uważamy za niezbędny. Jesteśmy dumni, że możemy realizować te założenia od samego początku naszej działalności, przez teraźniejszość i w przyszłości."

Nasza praca i nasze zaangażowanie koncentrują się na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa procesów technologicznych przy jednoczesnej redukcji ilości odrzutu. Innowacyjność wyznacza naszą drogę w przyszłość następujących obszarów.

Materiały

Nieustannie sprawdzamy możliwości zastosowania bardziej ekologicznych materiałów w naszych procesach technologicznych. Bazujemy także na lokalnych źródłach materiałów i tworzymy procesy pozwalające na ich zastosowanie produkcyjne w docelowym obszarze eksploatacji produktu końcowego. Koncentrujemy się na zwiększaniu wydajności i optymalizacji procesów stosowanych przez naszych klientów. Dotyczy to na przykład krótszym czasów cyklu, redukcji ilości odpadu i wyższej skuteczności w obszarze BHP.

Odpady

Koncentrujemy się na zagadnieniu produkcji realizowanej w wymaganej ilości i w określonym czasie i przy jak najmniejszej ilości odpadów. Nasze produkty zapewniają maksymalne ograniczenie ilości odpadów lub ich całkowite wyeliminowanie. Naszym celem jest także wydłużenie czasu pomiędzy niezbędnymi fazami czyszczenia.

Energia

Zapotrzebowanie na energię w naszych zakładach jest stosunkowo niskie w porównaniu z innymi zakładami przemysłowymi. Niemniej jednak stosujemy skuteczne środki i modernizacje w celu dalszego obniżenia zużycia energii. Wyższa wydajność naszych produktów pozwala także na zmniejszenie zużycia energii przez naszych klientów.

Emisje

Nasze własne zakłady oraz instalacje naszych klientów pracują z zastosowaniem technologii materiałów wodnorozpuszczalnych. Stosujemy optymalizację wydajności oraz energooszczędne urządzenia i procesy technologiczne. Celem jest maksymalna redukcja wszelkich, szkodliwych emisji. Dotyczy to również sposobu pozyskiwania surowców i transportu produktów do naszych klientów.

Woda

Zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków jest ważnym aspektem działalności naszych zakładów. Odbywa się to poprzez dokładną analizę procesów technologicznych i zarządzania budynkiem. Nasi klienci korzystają z produktów zapewniających efektywne czyszczenie, zmniejszające zużycie wody.

Footprint

MINIMALIZACJA NASZEGO ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO

Nasz ślad środowiskowy jest bezpośrednio powiązany z działalnością w skali światowej. Dotyczy to naszych zakładów produkcyjnych, biur, bezpieczeństwa naszych pracowników, stosowanych surowców, powstających odpadów i stosowanych procesów logistycznych. Całościowy ślad środowiskowy jest wynikiem wpływu naszej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Firma Chem-Trend stosuje aktywną strategię i taktykę redukcji śladu środowiskowego. Nasi specjaliści stale pracują nad usprawnieniem naszych procesów technologicznych w celu uzyskania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Handprint

MAKSYMALIZACJA NASZEGO POZYTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚWIAT

Stosując nasze wewnętrzne wskaźniki wydajności oraz wskaźniki KPI naszych klientów, staramy się zwiększać nasze pozytywne oddziaływanie na świat, aktywnie wspierając także zrównoważony rozwój naszych klientów. W tym celu stworzyliśmy tzw. „Kartę wyników zrównoważonego rozwoju”. Służy ona do oceny wpływu nowych produktów na cele zrównoważonego rozwoju. Dokument ten uwzględnia oba aspekty procesu: Dotyczy zarówno korzyści płynących z poprawy wydajności i bezpieczeństwa produktów oferowanych naszym klientom, jak i potencjalny wpływ naszej własnej działalności na otaczający nas świat. Krytyczna ocena wpływu nowego produktu na cele zrównoważonego rozwoju powoduje zatrzymanie procesu rozwojowego.

Firma Chem-Trend z determinacją podchodzi do zrównoważonego rozwoju klientów.

Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.