Polska
Zasada zrównoważonego rozwoju determinuje nasze działania od samego początku. Było tak już w momencie założenia naszej firmy, w roku 1960. W tym okresie, pojęcie „zrównoważonego rozwoju” praktycznie nie było rozpoznawane. W całej naszej historii inwestowaliśmy w rozwój technologii, które wspierały naszych klientów w dążeniu do większej wydajności i lepszego zrównoważenia produkcji. Koncentrowaliśmy się także na zrównoważonym rozwoju naszej własnej działalności.

2022 Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Od założenia firmy w 1960 roku, dążenie do zrównoważonego rozwoju dominowało nasze działania. Z jednej strony dążymy do zminimalizowania bezpośredniego, negatywnego wpływu na środowisko. Z drugiej strony, wykorzystujemy całą naszą wiedzę i potencjał innowacji do wspierania naszych klientów w trudnej drodze zrównoważonego rozwoju. To jest nasz wpływ i ślad w otaczającym nas świecie. Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju przedstawia nasze zaangażowanie w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie zaawansowanych technologii, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i stałego dążenia do uzyskiwania maksymalnej wydajności. Raport w formie cyfrowej

„Od samego początku nasza polityka była ściśle powiązana z realnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój, który nadal uważamy za niezbędny. Jesteśmy dumni, że możemy realizować te założenia od samego początku naszej działalności, przez teraźniejszość i w przyszłości.”

Footprint & Handprint

MINIMALIZACJA NASZEGO ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO

Nasz ślad środowiskowy jest bezpośrednio powiązany z działalnością w skali światowej. Dotyczy to naszych zakładów produkcyjnych, biur, bezpieczeństwa naszych pracowników, stosowanych surowców, powstających odpadów i stosowanych procesów logistycznych. Całościowy ślad środowiskowy jest wynikiem wpływu naszej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Firma Chem-Trend stosuje aktywną strategię i taktykę redukcji śladu środowiskowego. Nasi specjaliści stale pracują nad usprawnieniem naszych procesów technologicznych w celu uzyskania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

MAKSYMALIZACJA NASZEGO POZYTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚWIAT

Stosując nasze wewnętrzne wskaźniki wydajności oraz wskaźniki KPI naszych klientów, staramy się zwiększać nasze pozytywne oddziaływanie na świat, aktywnie wspierając także zrównoważony rozwój naszych klientów. W tym celu stworzyliśmy tzw. „Kartę wyników zrównoważonego rozwoju”. Służy ona do oceny wpływu nowych produktów na cele zrównoważonego rozwoju. Dokument ten uwzględnia oba aspekty procesu: Dotyczy zarówno korzyści płynących z poprawy wydajności i bezpieczeństwa produktów oferowanych naszym klientom, jak i potencjalny wpływ naszej własnej działalności na otaczający nas świat. Krytyczna ocena wpływu nowego produktu na cele zrównoważonego rozwoju powoduje zatrzymanie procesu rozwojowego.

Firma Chem-Trend z determinacją podchodzi do zrównoważonego rozwoju klientów.

Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.