Polska
 
STUDIUM PRZYPADKU

Dostawca z branży motoryzacyjnej znajduje przełomowe rozwiązanie.

Zmiana organizacyjna polegająca na przejściu na produkty na bazie wody.

NASZE OSIĄGNIĘCIA.

Pomogliśmy jednemu z najlepszych dostawców części samochodowych na świecie przejść na produkt na bazie wody marki Chem-Trend, wprowadzając niezwykłe zmiany. Zredukowana została całkowita emisja lotnych związków organicznych. Powstało lepsze, bezpieczniejsze środowisko pracy. W związku z ograniczonym zapotrzebowaniem na produkt koszty zmniejszyły się o 12%. A wszystko to bez znaczącego wpływu na wydajność produkcji.

JAK TO OSIĄGNĘLIŚMY.

Klient do tej pory korzystał z tradycyjnego, opartego na rozpuszczalnikach środka rozdzielającego. Jednak ze względu na zmianę przepisów środowiska i chęć dalszego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, konieczne stało się przejście na rozwiązanie na bazie wody. Klient obawiał się, że nadchodzące zmiany spowodują wyższe koszty i mniejszą produktywność.

Jako Chem-Trend podjęliśmy wyzwanie: stworzyć rozwiązanie na bazie wody, które jest w stanie zredukować emisję lotnych związków organicznych i poprawić środowisko pracy. A wszystko to przy zachowaniu pierwotnych kosztów całkowitych.

Badając sytuację w celu określenia najlepszego rozwiązania dla stworzenia takiego właśnie produktu, udało nam się zidentyfikować problem związany z jego zastosowaniem. Okazał się nim: stale nadmiernie rozpylany produkt. Dzięki praktycznemu przeszkoleniu byliśmy w stanie współpracować z klientem w celu wypracowania znaczącej redukcji ilości stosowanego środka rozdzielającego.

Nasze rozwiązanie

Współpracowaliśmy ramię w ramię z operatorami, szkoląc ich w zakresie prawidłowego stosowania nowego środka rozdzielającego przed uruchomieniem produkcji serii próbnej. Komunikowaliśmy się również z technologiem, aby uzyskać jego wsparcie i pozwolenie na szkolenie operatorów zmiana po zmianie. Dostosowaliśmy nowy sprzęt, aby lepiej wykorzystywać środek rozdzielający. Ostatecznie pomogliśmy usprawnić proces produkcyjny, osiągając wszystkie założone cele bez zmian w wydajności produkcji.

Ponadto, dzięki globalnemu zasięgowi Chem-Trend i lokalnej obecności, byliśmy w stanie zapewnić szkolenia, oraz spójność i efektywność łańcucha dostaw w całej firmie.

12% Redukcja kosztów o 12% dzięki zmniejszonemu zużyciu produktu
12%
Redukcja kosztów o 12% dzięki zmniejszonemu zużyciu produktu
VOC Emisje Emisje lotnych związków organicznych zmniejszone dzięki produktowi na bazie wody
VOC Emisje
Emisje lotnych związków organicznych zmniejszone dzięki produktowi na bazie wody

Wpływ na innych (Handprint)

Chem-Trend szczyci się długą historią osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jednak najważniejszy jest dla nas wpływ na rozwój technologiczny naszych klientów. To jest nasz wkład w ogólny rozwój branży produkcyjnej.

Oto co osiągnęliśmy w tym przypadku:

  • Zredukowana została całkowita emisja lotnych związków organicznych.
  • Zmniejszone zużycie środka rozdzielającego, prowadzi do zmniejszenia potrzeb transportowych i spedycyjnych.
  • Byliśmy w stanie spełnić, a nawet przekroczyć, wymogi zawarte w przepisach
  • Materials
  • Waste
  • Emissions
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.