Polska
 
STUDIUM PRZYPADKU

Stosowanie technologii smarowania tłoka „Micro-Dose” wydłuża żywotność zarówno pierścieni tłoka jak i tulei.

Wydłużenie żywotności narzędzi dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii.

NASZE OSIĄGNIĘCIA.

Jedna z dużych odlewni poszukując rozwiązań w kierunku poprawy procesu odlewania ciśnieiowego  podjęła działania w dwóch obszarach. Ich celem było zarówno wydłużenie żywotności pierścieni tłoka jak i zredukowanie zastosowanej dawki środka do ich smarowania. Cele te zostały osiągnięte przed zakończeniem realizacji naszego programu. Zdołaliśmy zmniejszyć dawkę zastosowanego środka smarnego o 76%, zwiększając zarówno  żywotność pierścienia o 50% jak i żywotność tulei o 33%. Dodatkową korzyścią wynikającą z ograniczenia ilości (dawki) stosowanego smaru zapewnioną przez system dozowania „Micro-Dose” była znaczna poprawa jakości powietrza w miejscu pracy zgłoszona przez naszego klienta. W procesie technologicznym była równie generowana mniejsza ilość dymu i płomieni.

JAK TO OSIĄGNĘLIŚMY.

Podjęto współpracę z producentem odlewów ciśnieniowych w celu przeprowadzenia serii prób sprawdzających skuteczność  różnych dawek smaru do tłoka aplikowanych przy użyciu zaawansowanej technologii „MicroDose”. Przeprowadzono kilka testów w celu określenia poziomu zapewniającego najlepszą jakość smarowania oraz optymalną charakterystykę zużycia przy minimalnych dawkach smaru. Wstępne obserwacje wykazały oznaki nadmiernego smarowania tłoka, co mogłoby powodować problemy jakościowe, takie jak plamy na odlewie czy wtrącenia. Dzięki metodycznie prowadzonym testom, byliśmy w stanie stopniowo zmniejszać dawki aplikowanego smaru do punktu poniżej poziomów docelowych określonych przez klienta. Zachęcony otrzymanymi wynikami, producent odlewów ciśnieniowych zgodził się rozszerzyć próby na inną maszynę uzyskując podobne, pozytywne wyniki.

NASZE ROZWIĄZANIE.

Wprowadzona przez nas zaawansowana technologia „Micro-Dose „ do smarowania tłoków zapewnia wyjątkowo dobry poślizg przy równocześnie niskim dawkowaniu środka. Sukcesy odniesione podczas testów oraz ścisła współpraca z producentem odlewów ciśnieniowych umożliwiły podjęcie kolejnych działań i przeprowadzenia szerzej zakrojonych testów. Testy prowadzono  w kierunku określenia idealnej dawki środka smarnego, zapewniającej doskonałą wydajność. Udane zakończenie etapu prób nie oznaczało końca projektu. Dlatego w ścisłej współpracy z producentem odlewów ciśnieniowych rozszerzyliśmy projekt o fazę wdrożenia tej technologii na wielu maszynach. Celem tego etapu było określenie idealnej dawki dozowania środka smarnego pozwalającej na uzyskanie najlepszej wydajności smarowania bez generowania wad.

76% Zmniejszenie dawki smarowania  o 76%
76%
Zmniejszenie dawki smarowania o 76%
50% Wydłużenie żywotności pierścieni o 50%
50%
Wydłużenie żywotności pierścieni o 50%
33% Wydłużenie trwałości użytkowej tulei  o 33%
33%
Wydłużenie trwałości użytkowej tulei o 33%

WPŁYW NA INNYCH (Handprint)

Chem-Trend szczyci się długą historią osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jednak najważniejszy jest dla nas wpływ na rozwój technologiczny naszych klientów. To jest nasz wkład w ogólny rozwój branży produkcyjnej.

Oto co osiągnęliśmy w tym przypadku:

  • Zredukowanie ilości generowanych odpadów dzięki radykalnemu wydłużeniu trwałości użytkowej pierścieni tłoka i tulei
  • Ograniczenie ilości odpadów dzięki niższemu zużyciu środków smarnych
  • Zmniejszenie zużycia energii koniecznej do transportowania środków smarnych do tłoka  jako skutku mniejszego ich zużycia
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.