Polska
 
STUDIUM PRZYPADKU

W świecie opartym na polimerach udało nam się otworzyć nowe możliwości.

Ewolucja złożonego świata termoplastyczne tworzywa sztuczne.

NASZE OSIĄGNIĘCIA.

Pewna firma o zasięgu globalnym produkująca kleje przemysłowe dostarcza rozwiązania opakowaniowe dla największych światowych marek. Firma ta miała problemy z jakością i reklamacje od klientów dotyczące materiałów roztopowych, które służą do formowania warstwy przylepnej w opakowaniach żywności, mające źródło w sposobie  magazynowania. Udało nam się rozwiązać ten problem przez wprowadzenie rozszerzonego zakresu temperatur przechowywania. To działanie natychmiast zwiększyło potencjał rynkowy firmy, jednocześnie obniżając koszty i zapewniając lepszą usługę klientom. A wszystko przy zachowaniu rygorystycznych standardów FDA.

JAK TO OSIĄGNĘLIŚMY.

Współpracowaliśmy z wieloma zespołami w różnych obszarach organizacji klienta, aby zrozumieć proces przekształcania surowca w kleje topliwe (HMA). Dowiedzieliśmy się, że chociaż zapotrzebowanie na obniżenie temperatury topnienia HMA jest wysokie z powodu chęci obniżenia kosztów energii, ten ogólnobranżowy trend stwarza poważne wyzwania związane z przechowywaniem. Granulat przechowywany w wielu warstwach na paletach może w dolnej warstwie mięknąć i zbrylać się z powodu masy nacisku worków z wyższych warstw. Sprawia to, że granulki HMA nie nadają się do użytku, co powoduje niezadowolenie klienta końcowego, zwiększenie ilości odpadów i potencjalne przestoje u klienta oraz zwrot produktu do producenta.

NASZE ROZWIĄZANIE.

Ze wszystkich wypróbowanych środków rozdzierających wyróżnił się Lusin® Alro W 200 F. Jego zdolność do powleczenia każdej granulki HMA pomogła nam uniknąć gromadzenia się i zbrylania materiału. Przy ścisłej współpracy z zespołami klienta, udało nam się zidentyfikować konkretny punkt procesu, w którym środek rozdzielający może być najskuteczniejszy, tworząc bardziej spójny produkt końcowy, utrzymując niski poziom kosztów energii i zapewniając większe zadowolenie klientowi końcowemu. Środek Lusin® Alro W 200 F nie ma również wpływu na wydajność klejenia, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla tych klejów.

50% Zmniejszenie kosztów o 50%
50%
Zmniejszenie kosztów o 50%
ZNACZNE PODWYŻSZENIE zakresu temperatur przechowywania
ZNACZNE PODWYŻSZENIE
zakresu temperatur przechowywania

Wpływ na innych (Handprint)

Chem-Trend szczyci się długą historią osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jednak najważniejszy jest dla nas wpływ na rozwój technologiczny naszych klientów. To jest nasz wkład w ogólny rozwój branży produkcyjnej

Oto co osiągnęliśmy w tym przypadku:

  • Mniej odpadów produktu u klienta
  • Zmniejszone zużycie energii dzięki ułatwieniu stosowania niższej temperatury topnienia dla materiału roztopowego bez negatywnego wpływu na możliwości magazynowania.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.