Polska
 
STUDIUM PRZYPADKU

Wodorozpuszczlane środki rozdzielające umożliwiają skrócenie czasu cyklu w przypadku technologii poliuretanu spienianego od strony niewidocznej elementu.

Na przykładzie poliuretanu spienianego od strony niewidocznej elementu: zwiększenie wydajności. Lepszy produkt końcowy.

NASZE OSIĄGNIĘCIA.

Spienianie poliuretanu od strony niewdocznej ma na celu izolację, wygłuszenię, i redukcję poziom hałasu wewnątrz samochodów, ciężarówek i innych pojazdów. Wkraczający w fazę globalnego rozwoju producent tego materiału poszukiwał możliwości wprowadzenia zmian redukujących czas cyklu technologicznego. Oferta i pomoc firmy Chem-Trend okazała się pełnym sukcesem. Wprowadzenie do procesów technologicznych zaawansowanych środków rozdzielających umożliwiło uzyskanie przez klienta wielu operacji wyjmowania z formy po jednorazowym zaaplikowaniu produktu i umożliwiło wydłużenie czasu czyszczenia z jednego do czterech tygodni.

Pozwoliło to na zwiększenie wydajności o 10% i zmniejszenie zużycia środka rozdzielającego o 45% w skali rocznej. Jednocześnie uzyskano wyższą jakość produktu i wyższy poziom bezpieczeństwa środowiska roboczego.

JAK TO OSIĄGNĘLIŚMY.

Będąc uzupełnieniem zespołu pracowników klienta, zidentyfikowaliśmy obszary potencjalnych usprawnień i przeprowadziliśmy odpowiednie próby. Dzięki cyklicznie powtarzanej operacji w krótkim czasie dokonano oceny stosowanego procesu technologicznego oraz sformułowano propozycjie usprawnień. Stosowany produkt konkurencji wymuszał ograniczenie użytkowania formy do jednego tygodnia po którym natępowało jej mycie. Uzyskanie wielokrotnego rozdzielania nie było możliwe z zastosowaniem tego produktu, ponieważ jego aplikacja konieczna była przy każdym rozformowaniu. Zastosowanie środka rozdzielającego firmy Chem-Trend umożliwiło stosowanie wielu operacji rozdzielania po jednej aplikacji tego środka.

NASZE ROZWIĄZANIE.

Zastosowanie unikatowego, wodorozpuszczalnego środka rozdzielającego firmy Chem-Trend w produkcji uretanu pozwalało, w przypadku niektórych elementów, na wykonanie nawet ośmiu operacji rozformowania po jednej aplikacji produktu. Oznacza to radykalną redukcję zużycia oraz wyprzedzenie oczekiwań klienta dotyczących możliwych oszczędności.

Dodatkową istotną korzyścią jest wyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Stosowanie konkurencyjnego produktu powodowało, że podłoga pomieszczenia produkcyjnego była bardzo śliska. Podczas gdy rozwiązanie firmy Chem-Trend zapewnia suchą powierchnie oraz mniejszą ilość smaru pokrywającego strukturę formy. Skutkuje to wyższym poziomem jakości produktu końcowego oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa pracy załogi.

4x WYDŁUŻENIE CZASU POMIĘDZY CYKLAMI CZYSZCZENIA
4x
WYDŁUŻENIE CZASU POMIĘDZY CYKLAMI CZYSZCZENIA
45% ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PRODUKTU
45%
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PRODUKTU
10% ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI
10%
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

WPŁYW NA INNYCH (Handprint)

Chem-Trend szczyci się długą historią osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jednak najważniejszy jest dla nas wpływ na rozwój technologiczny naszych klientów. To jest nasz wkład w ogólny rozwój branży produkcyjnej.

Oto co osiągnęliśmy w tym przypadku:

  • Skuteczniejsza redukcja w wyniku wydłużenia czasu pomiędzy cyklami czyszczenia
  • Redukcja odpadów powstających w trakcie czyszczenia dzięki mniejszej ilości cykli czyszczenia
  • Zmniejszenie zużycia produktu w wyniku mniejszej liczby aplikacji
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.