Polska
 
STUDIUM PRZYPADKU

Zastosowanie wodnych środków rozdzielających zapewnia mniejszą ilość osadów, mniejszą pracochłonność związaną z czyszczeniem przy jednoczesnej redukcji kosztów i wyższej jakości produkcji.

Studium przypadku w produkcji gumy: Poszerzenie oferty o nowy środek czyszczący i zwiększenie wydajności.

NASZE OSIĄGNIĘCIA.

Renomowany producent uszczelnień dla motoryzacji i lotnictwa borykał się z problemami dotyczącymi usprawnienia kilku aspektów związanych ze stosowaną technologią produkcyjną. Oprócz zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia kosztów produkcji, celem było także zredukowanie liczby środków rozdzielających, stosowanych w procesach formowania ciśnieniowego i transferowego. W ramach wspólnego projektu zredukowaliśmy liczbę stosowanych produktów. Wielkość odpadów  zmniejszona została o 7% przy jednoczesnej poprawie jakości produktu, obniżenia częstotliwości czyszczenia formy o 40-80% oraz wyeliminowaniu lotnych związków organicznych VOC. Usprawniło to także procedury robocze stosowane przez operatorów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i polepszeniu jakości produktu końcowego.

JAK TO OSIĄGNĘLIŚMY.

Firma Chem-Trend wspólnie z klientem przeprowadziła analizę procesu technologicznego w celu sformułowania potencjalnych rozwiązań. Skoncentrowaliśmy się na procesie formowania oraz na elementach wyposażenia, stanowiących największe wyzwanie dla naszego klienta. Konsultacje z wszystkimi pracownikami, od liderów zmiany po inżynierów, umożliwiły stworzenie odpowiedniego wsparcia oraz pobranie próbek w celu przeprowadzenia testów skuteczności naszego produktu u klienta. Testy przeprowadzono w Dziale Motoryzacji, w którym produkowane były komponenty uszczelniające. Po znalezieniu rozwiązania, zapewniliśmy wsparcie techniczne dla inżynierów i operatorów i zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w zakresie prawidłowej techniki stosowania produktu w celu zapewnienia najwydajniejszego  przebiegu procesu produkcyjnego z zastosowaniem danego środka.

NASZE ROZWIĄZANIE.

Firma Chem-Trend zapewniła wsparcie klienta w fazie zmiany i odejścia od stosowania trzech produktów na rzecz jednego, specjalistycznego, wodnego  produktu firmy Chem-Trend, przeznaczonego do formowania ciśnieniowego i transferowego. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości osadów formy, wyeliminowanie zanieczyszczenia produktu środkiem i wyeliminowanie emisji lotnych związków organicznych VOC. Efektem jest zmniejszenie ilości odpadu , zanieczyszczenia formy, zmniejszenie częstotliwości czyszczenia oraz zwiększenie jakości i mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Uzyskany efekt przekroczył oczekiwania klienta, dotyczące redukcji liczby stosowanych środków rozdzielających, obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produkowanych elementów.

75% ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADU
75%
ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADU
33% ZMNIEJSZENIE LICZBY TYPÓW STOSOWANYCH ŚRODKÓW ROZDZIELAJĄCYCH
33%
ZMNIEJSZENIE LICZBY TYPÓW STOSOWANYCH ŚRODKÓW ROZDZIELAJĄCYCH
60% ŚREDNIE OBNIŻENIE CZĘSTOTLIWOŚCI CZYSZCZENIA FORMY
60%
ŚREDNIE OBNIŻENIE CZĘSTOTLIWOŚCI CZYSZCZENIA FORMY

WPŁYW NA INNYCH (Handprint)

Chem-Trend szczyci się długą historią osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jednak najważniejszy jest dla nas wpływ na rozwój technologiczny naszych klientów. To jest nasz wkład w ogólny rozwój branży produkcyjnej.

Oto co osiągnęliśmy w tym przypadku:

  • Zmniejszenie ilości odpadu (scrap) i zużycia energii dzięki wydłużeniu czasu pomiędzy operacjami czyszczenia formy
  • Zmniejszenie liczby typów stosowanych środków rozdzielających oraz zmniejszenie ilości stosowanego środka
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję transportu produktu, wymaganego przez klienta.
  • Wyeliminowanie lotnych związków organicznych VOC dzięki zastosowaniu bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego wodnorozpuszczalnych środków rozdzielających.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
  • Emissions
Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.