Polska

Czy jesteś na dobrej drodze aby zoptymalizować procesy zatrzymania produkcji, magazynowania narzędzi i ponownego uruchomienia.

ZASTOSOWANIE GRANULATÓW CZYSZCZĄCYCH ULTRA PURGE® I PRODUKTÓW DO OBSŁUGI FORM LUSIN® ZAPEWNI WYDAJNOŚĆ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
Oferowana przez firmę Chem-Trend seria produktów Lusin zapewnia usprawnienie procesów technologicznych.

Kompleksowe podejście do procedur konserwacji wspomaga wydajność linii produkcyjnej.

TOR PIERWSZY: GRANULATY CZYSZCZĄCE.

Odpad wygenerowany w wyniku występowania czarnych wtrąceń jest często wynikiem nieprawidłowego przebiegu zatrzymywania cyklu technologicznego. Zastosowanie granulatów czyszczących Ultra Purge™ przed wyłączeniem maszyny produkcyjnej i w trakcie procesu jej ponownego uruchamiania zapobiega degradacji materiałów, co jest główną przyczyną powstawania osadów węglowych w cylindrze.

Środek Ultra Purge® 1220 to jeden z wielu granulatów czyszczących serii Ultra Purge™, zapewniających rozwiązywanie wspomnianych problemów, stosując się do łatwej procedury czyszczenia i konserwacji.

Uzyskaj dalsze informacje o korzyściach oferowanych przez Ultra Purge ™ 1220:

ULTRA PURGE 1220

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRODUKTÓW LUSIN® W OBSZARZE UTRZYMANIA RUCHU.

Korozja formy wtryskowej, zatarcia wypychaczy, przywieranie elementów w fazie rozruchowej i osady na powierzchni formy / zanieczyszczenia mogą także prowadzić do konieczności odrzucenia elementów i do utraty czasu produkcji. Seria środków konserwacyjnych serii Lusin® firmy Chem-Trend obejmuje środki czyszczące, smarne i ochronne do form (środki antykorozyjne) i została specjalnie stworzona w celu utrzymania narzędzi i wyposażenia w optymalnym stanie, w celu zwiększenia wydajności procesów technologicznych oraz wydłużenia czasu eksploatacji istotnego i drogiego wyposażenia produkcyjnego. Produkty tej serii uzupełniają się, tworząc kompleksowy system regularnych procedur konserwacyjnych, zapewniających konkretne korzyści.

TOR DRUGI: ŚRODKI CZYSZCZĄCE.

Środek Lusin® MC1718 to środek czyszczący przeznaczony przede wszystkim do czyszczenia zabrudzonych narzędzi wtryskowych i do rozpuszczania pozostałości polimerów (np. PCW, POM, poliamidy, akrylany itp.).

LUSIN MC1718

TOR TRZECI: ŚRODKI OCHRONNE DO FORM.

Lusin® Protect G31F to antykorozyjny środek na bazie wosku, przeznaczony do konserwacji na długi okres czasu.

LUSIN PROTECT G31F

TOR CZWARTY: ŚRODKI SMARNE.

Lusin® LU1201F to środek smarny do rdzenia I suwaków form ułatwiający uzyskanie certyfikatu SQF.

LUSIN LU1201F

POZOSTAŁE ŚRODKI: SERIA PRODUKTÓW LUSIN.

Wszystkie, wymienione powyżej produkty należą do szerokiej gamy specjalistycznych środków chemicznych służących do czyszczenia układów uplastyczniania, czyszczenia, smarowania, zabezpieczania narzędzi wtryskowych i środków rozdzielających przeznaczonych dla branży termoplastycznej.

Zapoznaj się z naszym katalogiem online produktów serii Lusin® dla Utrzymania Ruchu, żeby zobaczyć pełną ofertę.

Katalog online

Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.