Polska
 
6 maja, 2024

Ograniczenie czasów przestojów i ilości odpadów przy produkcji folii metodą rozdmuchu.

W miarę upływu lat granulaty czyszczące udowodniły swoją skuteczność przy minimalizacji czasów przestojów i redukcji odpadów w wielu sektorach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przetwórcy tworzyw sztucznych mają różne wymagania odnośnie granulatów czyszczących, które różnią się w zależności od używanych urządzeń. Sektor produkcji folii metodą rozdmuchu, który w przeszłości ze względu na swoje specjalistyczne wymagania miał do dyspozycji jedynie ograniczoną paletę środków czyszczących, może teraz skorzystać z szytego na miarę rozwiązania stworzonego przez Chem-Trend, które pozwala odpowiedzieć na wyjątkowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami tej branży.

Wyzwania podczas produkcji folii metodą rozdmuchu

U większości producentów folii produkowanej metodą rozdmuchu decydującym kryterium przy ocenie komercyjnych środków czyszczących jest możliwość utrzymania „balonu” podczas procesu czyszczenia. Zapadnięcie się rękawa może prowadzić do zwiększonych nakładów pracy związanych z jego ponownym utworzeniem, co wiąże się z długimi przestojami. W przeszłości był dostępny tylko ograniczony wybór środków czyszczących umożliwiających firmom utrzymanie rękawa i jednocześnie wydajne oczyszczenie wytłaczarki oraz dyszy. Chem-Trend włożył znaczny wkład w rozwój Ultra Purge™ C1851, który jest specjalnie dostosowany do specjalnych wymagań firm przetwarzających folię.

Innowacyjny dodatek

Ultra Purge™ C1851 ma cechy „dodatku czyszczącego”. W przeciwieństwie do typowych granulatów czyszczących dodatek jest stosowany do polimeru produkcyjnego w stosunku przypominającym masterbatch. Ultra Purge™ C1851 jest mieszany przy pomocy mieszacza grawimetrycznego z polimerem przetwarzanym przez klienta, dzięki czemu jego dozowanie jest bardzo łatwe.

Decydującą zaletą Ultra Purge™ C1851 dla producentów folii rozdmuchiwanej jest to, że podczas czyszczenia rękaw folii zostaje utrzymany i nie zapada się. Jednocześnie odbywa się efektywne czyszczenie maszyny. Folia odpadowa powstająca podczas czyszczenia podlega pełnemu recyklingowi.

Dzięki utrzymaniu rękawa, można znacznie ograniczyć przestoje i nakłady pracy, ponieważ nie ma konieczności ponownego utworzenia balonu. W przeciwieństwie do tej sytuacji, wykorzystanie typowych gotowych do użycia granulatów czyszczących zapobiega zapadnięciu się rękawa. Przetwórcy folii starają się tego uniknąć, ponieważ jest to związane z długimi przestojami. Poza tym producent może poddać folię powstającą w wyniku procesu czyszczenia z użyciem Ultra-Purge™ C1851 recyklingowi w podobny sposób, co podczas czyszczenia maszyny z użyciem czystego polimeru.

Zwiększony czas pracy maszyny

W porównaniu z użyciem polimeru do czyszczenia urządzenia przy zmianie koloru z ciemnego na jasny, zastosowanie Ultra Purge™ C1851 pozwala ograniczyć czas przestojów o około 75%. Jak pokazała praktyka, jest to największa zaleta zastosowania granulatu czyszczącego od firmy Chem-Trend. Ultra Purge™ C1851 nadaje się znakomicie do usuwania pozostałości barwników ze ślimaka i dyszy. Ultra Purge™ C1851 jest w stanie oczyścić martwe przestrzenie, do których zazwyczaj nie docierają typowe granulaty czyszczące. Podczas czyszczenia z uniesionym balonem folii nie ma potrzeby wprowadzania zmian w ustawieniach związanych z produkcją, co sprawia, że ten granulat czyszczący jest wyjątkowo łatwy w stosowaniu.

Brak wymiany pakietu sit!

Firmy przetwarzające folię obok utrzymania rękawa mogą skorzystać z kolejnej zalety przy zastosowaniu Ultra Purge™ C1851: Nie ma potrzeby usuwania pakietu sit podczas czyszczenia. Usuwanie pakietu sita może być intensywnym procesem prowadzącym do dodatkowych przestojów i związanych z nimi kosztów. Oprócz tego dzięki temu, że nie ma potrzeby ręcznie usuwać pakietu sit, nie występuje ryzyko wystąpienia obrażeń u osób. W przeciwieństwie do wielu granulatów czyszczących dostępnych na rynku, w których należy wyciągnąć pakiet sit podczas czyszczenia, Ultra Purge™ C1851 przepływa bezproblemowo przez sita, nie powodując problemów.

Brak odpadu i zbędnych kosztów

Producenci folii stosujący procedury rozdmuchu folii zazwyczaj rozdrabniają i utylizują wszystkie odpady, aby uzyskać oszczędności. Ważną właściwością Ultra Purge™ C1851 jest to, ze możliwy jest recykling w obiegu zamkniętym. Każdy kilogram przetworzonych odpadów Ultra-Purge może zostać dodany do innych materiałów produkcyjnych oraz zostać przetworzony na produkt nadający się do sprzedaży, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności. Ponadto Ultra Purge™ C1851 może być stosowany bezpiecznie w przemyśle opakowań spożywczych, bez obaw o powstawanie szkodliwych oparów i zapachów podczas przetwarzania Ultra Purge™ C1851.

Ultra Purge™ C1851 nie tylko przyczynia się do ograniczenia czasów przestojów przy zmianie koloru z ciemnego na jasny, ale także okazuje się skuteczny przy zwalczaniu zwęgleń i pozwala przyśpieszyć zmianę materiału. Zastosowanie Ultra Purge™ C1851 podczas wszystkich zmian koloru z ciemnego na jasny jest formą czyszczenia prewencyjnego zapobiegającego tworzeniu się osadów węglowych. Dzięki zastosowaniu tego granulatu czyszczącego przy zmianach koloru następuje efektywne usunięcie zwęglonych pozostałości w maszynie. Ponadto Ultra Purge™ C1851 w sytuacjach, w których zmiana materiału prowadzi do dłuższych przestojów, może być mieszany z innymi polimerami, co pozwala przyśpieszyć proces przejścia.

Aby ustalić, czy Ultra Purge™ C1851 jest idealnym rozwiązaniem dla Państwa procesów czyszczenia, mogą Państwo zamówić bezpłatną próbkę. Chem-Trend podczas prób oferuje wsparcie techniczne na miejscu. Zaangażowani członkowie zespołu oferują bezpłatne szkolenia lokalne dla wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w stosowanie Ultra Purge, aby zapewnić wydajne i efektywne stosowanie produktu.

Dowiedz się więcej o Ultra Purge C1851.

(Zdjęcie maszyny do rozdmuchiwania folii wraz z rękawem folii)

Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.